Dat blijkt uit de jaarlijkse beoordeling van de provincie van alle gemeenten in Noord-Holland die afgelopen week door de provincie werd gepubliceerd. De provincie controleert jaarlijks hoe de gemeenten het doen op gebied van financiën, informatie en archiefbeheer, omgevingsrecht en de huisvesting van verblijfsgerechtigde asielzoekers.

Texel kreeg over het jaar 2020 een onvoldoende voor de taken op het omgevingsrecht, omdat de gemeente geen informatie bij de provincie had aangeleverd. “Door het ontbreken hiervan blijkt dat er geen zicht is op de invulling van de wettelijk voorgeschreven procescriteria.”