Eventuele planschade zou met name ontstaan door het bouwen buiten het bouwvlak van het bestaande bestemmingsplan, niet eens zo zeer door de derde woonlaag

Jan van Andel van Woontij stelt: “We hebben een haalbaarheidsstudie gedaan en het bleek financieel moeilijk haalbaar. Bovendien waren er de nodige bezwaren uit de buurt en werd er gedreigd met planschadeclaims, die de gemeente bij Woontij zou neerleggen. Door de bezwaren en aangekondigde procedures duurt het jaren voor er daadwerkelijk gebouwd zou kunnen worden. Daarnaast is er voor de gemeente...