Een boeiend spreker die ingewikkelde materie op een begrijpelijke manier kon uitleggen

Kees (Cornelis) de Jager werd op 29 april 1921 geboren op Texel. Hij stamt van een geslacht met een lange Texelse geschiedenis. De familie De Jager woonde in Den Burg, maar was afkomstig uit Den Hoorn. Op 5-jarige leeftijd vertrok hij met zijn ouders naar Indonesië, waar zijn vader, Jan de Jager, schoolhoofd werd op Celebes. Zijn moeder drukte hem op het hart in het vervolg Nederlands te praten...