Dat heeft Katrijn van der Vlerk, regiomanager van Omring op Texel, laten weten. Het moet het eerste groene verpleeghuis van de zorgorganisatie worden. De nieuwbouw krijgt 53 appartementen.

Zodra er groen licht is vanuit de gemeente met betrekking tot de aanschaf van de grond, wordt er volgens Omring de komende maanden in overleg met de Cliëntenraad gewerkt aan het definitief ontwerp voor de locatie Vrije School. Hierbinnen valt ook het ontwerp voor de buitenruimte, inclusief parkeren. Daarna volgt het vergunningstraject. Ook wordt een verhuisplan opgesteld om te zijner tijd de ve...