Er was aanvankelijk sprake van drie zoekgebieden bij de PH-zanddijk, Oudeschild en De Cocksdorp, maar die zijn van de kaart gehaald. Het college wil eerst de bevolkingsraadpleging houden om te horen hoe er op Texel tegen windenergie wordt aangekeken. De raadpleging staat gepland in 2022, mogelijk tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen. 

In de nu vastgestelde Regionale Energie Strategie 1.0 wordt op Texel volop ingezet op zonnepanelen op grote daken en parkeerterreinen. Een meerderheid in de raad gaf in september al aan geen windmolens te willen en ook geen zonneweiden op agrarische grond voor de opwekking van duurzame energie. De raad sloot zich toen ook aan bij een alternatieve RES (Duurzaam Leefbaar) voor windturbines en ‘zo...