Dat stellen Fractie Koot en D66 in een motie die woensdagavond aan de orde komt in de raadsvergadering. De partijen stellen voor om in overleg met de PWN te bekijken of er mogelijk bij de rotonde van De Waal een tappunt kan komen. Dat idee wordt door de dorpscommissie van De Waal aangedragen.

Het huidige watertappunt nabij de kerk op de plek waar vroeger café Bellevue stond, is er al een aantal jaar en wordt goed onderhouden door het dorp. Bewoners van De Waal zien het watertappunt ook als een monumentje ter nagedachtenis van Willem Hemelraad die een paar jaar geleden overleed.