Dat blijkt uit een brief die burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad hebben verzonden. Het financiële nadeel kwam volgens het college aan het licht bij een interne financiële controle.

Volgens het college waren de opbrengsten van een aantal kavels in De Tuunen in de administratie ‘inclusief BTW’ ingeboekt, terwijl ze ‘exclusief BTW’ ingeboekt hadden moeten worden. “De consequenties van deze onjuiste berekening geeft een financieel nadeel van €47.700,- bij de grondexploitatie.”