Dat hebben burgemeester en wethouders laten weten in antwoord op vragen van de PvdA en Fractie Koot naar aanleiding van een brief die honderd inwoners van Den Hoorn in maart aan de gemeenteraad stuurden.

De Hoornders deden een beroep op de gemeenteraad om het ‘recreatief medegebruik’ uit het bestemmingsplan van 2014 te schrappen om ongewenste ontwikkelingen aan de rand van het dorp en daarmee verlies van het zicht op het dorp te voorkomen. Directe aanleiding waren de zorgen die de komst van de moestuin van Bij Jef aan het Hoge Achterom hadden opgeroepen.