Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is er het afgelopen jaar een meerjarenhuisvestingsplan voor de Regionale Ambulancevoorziening Noord-Holland Noord (onderdeel van de veiligheidsregio) gemaakt waarin een tweede post voor Texel is opgenomen. Dat gebeurde met medewerking van de zorgverzekeraars. 

Een exacte locatie voor de tweede ambulancepost is volgens de veiligheidsregio nog niet bepaald. “Wel zal deze in onze gedachten aan de noordkant van Texel moeten zijn.” De afgelopen jaren is de brandweerkazerne bij De Cocksdorp meermalen genoemd als mogelijke locatie om een ambulance te stallen, maar dat wordt door de veiligheidsregio desgevraagd niet benoemd.