Het riep bij sommige Texelaars de vraag op of de kadavers wel of niet opgeruimd zouden moeten worden. Volgens een woordvoerder van Staatsbosbeheer wordt er bewust niet ingegrepen en worden er ook geen kadavers van konijnen opgeruimd. "We laten de natuur haar gang gaan."

Volgens SBB hebben dode dieren een slecht imago, maar zijn de kadavers tegelijkertijd onmisbaar als schakel in de voedselketen. "De dood van het ene dier, betekent vaak het overleven voor een ander dier."