Het riep bij sommige Texelaars de vraag op of de kadavers wel of niet opgeruimd zouden moeten wor...