Het plan omvat de verplaatsing van 25 slaapplaatsen van Pontweg 160-164 en het Oude Dijkje n4/4a naar Mienterglop en de bouw aldaar van een stolp met twee inpandige recreatieappartementen en enkele recreatieve opstallen.

De kwestie sleept lang. In 2018 en 2019 werkte het college mee aan het principeverzoek van Zoetelief voor een soortgelijk plan. Met als argument dat het verdwijnen van de bebouwing aan de Pontweg en de bouw van een nieuw parkje landschappelijk voordeel opleverde.