Over de exacte grootte van het gebied circuleren verschillende aantallen, 780 hectare wordt genoemd, maar ook 450. Grofweg gaat het om het terrein aan de Mokweg van het begin van de Mokbaai tot het strand bij paal 8.

Heel jammer. We hebben het beheer van dit prachtige gebied altijd met veel plezier gedaan

De zuidpunt van Texel is sinds 1917, toen het Texelse (water)vliegveld De Mok in gebruik werd genomen, in bezit van het Ministerie van Defensie. Houtvester Boot van SBB beschreef destijds in een brief aan de directie zijn ongenoegen daarover. Hij vond het zonde dat de grond naar Defensie ging, want hij kon het wel voor vijftig gulden verpachten. Het antwoord van de directeur van SBB kwam erop n...