Het waren een paar zware woorden die wethouder Edo Kooiman (ruimte) woensdagavond tijdens de digitale raadsvergadering om de oren kreeg.

De politieke partijen schaarden zich vierkant achter de bewoners van de Kogerstraat in Den Burg en bepaalden dat de komborden daar op de kruising met de Akenbuurt moeten blijven staan waar ze nu al staan. De raad stemde tegen een voorstel van het college om de komborden iets te verplaatsen, zodat de hele Akenbuurt 60 km per uur zou worden.