Het ging volgens Rijkswaterstaat om een boei die op zee de vaargeul aangeeft. Hoe de gele boei (met de markering ‘mg a’) is losgeslagen, is niet bekend. 

De boei is inmiddels door Marcel Bakker met de shovel van het strand gehaald en door de strandvonderij in opslag genomen.