Dat is op het moment de bijdrage van Texel aan de Regionale Energie Strategie (RES) voor Noord-Holland Noord.

De bijdrage staat verwoord in een reactie-nota die het college recent heeft opgesteld als reactie op de concept-Regionale Energie Strategie die vorig jaar op Texel en in de regio is besproken. Dat is het project om de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie (onder meer uit zon en wind) in 2030 te verdubbelen ten opzichte van nu.