Dat blijkt uit een voorstel dat komende woensdagavond in de raadscommissie met de politieke partijen wordt besproken.

Voorstel is om in principe uit te gaan van een blijvend karakter van het Ondernemersfonds voor Den Burg en dat er om de vijf jaar op initiatief van het Winkelhart een evaluatie plaatsvindt over het convenant en eventueel gewenste veranderingen.

Voorstel van het college is ook om de wijze van financiering van het fonds (via reclamebelasting voor ondernemers in Den Burg) ongewijzigd te laten. Het Ondernemersfonds werd eind 2017 in het leven geroepen om ten goede te komen aan het centrummanagement van Den Burg.