Eind juni 1995 werd op de Razende Bol het wrak van een zeilboot aangetroffen. Het restant van het zeven meter lange zeiljacht lag op de zuidwestpunt van de zandplaat, half in het zand. Hans Eelman, strandvonder op de Razende Bol, omschreef het bootje destijds als ‘’een oud barrel, beslist niet zeewaardig, een bijeengeraapt rommeltje’’. Een naam stond er niet op, flarden zeil toonden letterteken...