De huurprijs is marktconform en de nieuwe invulling van De Waag en gaat volgens het college van b en w een bijdrage leveren aan de levendigheid in het centrum van Den Burg.

Aangezien de nieuwbouw van de Vismarkt 2 medio 2021 gereed is, gaat de gemeente in gesprek met de exploitant over een mogelijke tijdelijke invulling van De Waag.

Het Rijksmonument ondergaat op kosten van de gemeente een ingrijpende renovatiebeurt. Binnen is een staalconstructie geplaatst, het dakbeschot is hersteld en er zijn folie en panlatten aangebracht. Er zijn dakpannen gelegd en de sierlijst onder het dak is deels vernieuwd. De ingang is verbreed en het is ontdaan van de schotten, zodat het open karakter van weleer weer terug is.