Zoals de meeste inwoners van deze gemeente inmiddels wel zullen weten, is het beoogde plan van onze gemeenteraad, om met ingang van 1 januari 2021 het parkeren op openbaar terrein binnen de bebouwde kom alleen nog toe te staan tegen betaling, aangenomen. Dit plan is bedacht om de parkeerdruk en de overlast voor bewoners door langparkeerders in de dorpskernen tegen te gaan. Tevens is het de bedo...