Dat maakt de weg vrij om de snelheid gefaseerd terug te brengen, waarbij in 2023 op alle wegen in het buitengebied maximaal 60 km/uur gaat gelden, behoudens de Pontweg. Voor het inrichten van de betreffende wegen zijn nodig: belijning, plateaus en bebording. De belijning wordt binnenkort afgerond.

Dankzij een extra bijdrage van het Rijk kunnen alle noodzakelijke plateaus in één keer worden aangelegd. Met het plaatsen van de bebording wordt de verlaging van de maximumsnelheid naar 60 km/u daadwerkelijk ingevoerd. De snelheid op verbindingswegen tussen de dorpen wordt pas aangepast na de werkzaamheden.