In de Zuiderzeefilm, een historische rolprent uit 1928, besteedt “folklorist” Jan van der Ven aandacht aan Ouwe Sunderklaas. Hij dichtte er een voor-christelijke oorsprong aan toe. De film rept over “fantastisch verklede daemonische gestalten, die van huis tot huis bezoeken afleggen en die te aanvaarden zijn als varianten van soortgelijke midwinterverschijningen die elders in Europa optreden en...