Uit de analyse in de zuivering Evertsekoog blijkt een sterke toename van virusdeeltjes in de loop van oktober. Op 18 oktober bedroeg het weekgemiddelde (12-18 oktober) van het aantal virusdeeltjes per milliliter rioolwater 2581. Dat is bijna het tienvoudige dan het gemiddelde van een wee...

In hoeverre speelt dat het herfstvakantie is? Traditioneel is het dan drukker en daardoor stroomt er wellicht meer afvalwater naar het riool. Wat betreft de hoeveelheid te verwerken rioolwater meldt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) “geen significante stijging” tussen de twee weken voor de herfstvakantie en de herfstvakantie zelf. “Dat komt doordat het tussen 1 en 11 oktober af ...