Dat heeft het college laten weten in antwoord op vragen van Texels Belang. Op de plek van de voormalige school aan de Molenstraat is momenteel een tijdelijke parkeerplaats voor auto’s die als gevolg van de wegwerkzaamheden niet langs de Keesomlaan geparkeerd kunnen worden.

Het college verwacht dat de tijdelijke parkeerplaats tot april 2021 nodig is. Er wordt momenteel overleg gevoerd met Woontij over het ontwerp van de nieuwe woningen. In december worden planologische maatregelen genomen en afhankelijk van eventuele bezwaren en beroepen kan de bouw dan eind 2021 van start gaan.