Dat valt op te maken uit een amendement dat Texels Belang, GroenLinks, VVD, PvdA en D66 woensdagavond indienen tijdens de raadsvergadering. De vijf partijen hebben gezamenlijk 12 van de 15 zetels in de gemeenteraad.

Volgens TB, GL, VVD, PvdA en D66 moet het geld niet worden uitgegeven aan het opwaarderen van de TESO-haven op 't Horntje zoals het college heeft voorgesteld. Volgens hen is het verstandiger om de €839.000,- vanwege de coronacrisis in ieder geval tot 1 september 2021 in de algemene reserve te laten zitten en pas daarna te besluiten hoe de gelden op een gewenste manier besteed kunnen worden. Mee...