Bij de eerste pilot konden alleen patiënten na een ziekenhuisopname deelnemen, de tweede pilot is volgens de ziekenhuisgroep ook toegankelijk voor patiënten die onder behandeling zijn op de polikliniek.

“Wanneer de toestand van een hartfalenpatiënt verslechtert zou hij normaal gesproken voor langere tijd opgenomen moeten worden in het ziekenhuis. Bij deze pilot wordt de opname in het ziekenhuis verkort door de behandeling thuis voort te zetten.”