Daarin roepen ze op de ontwerp-verklaring van geen bedenkingen, nodig om verder te kunnen met het plan, niet te steunen. De fracties zijn samen goed voor tien raadsleden, dus een ruime meerderheid. 

Hun argumenten zijn:

“Afname van feitelijk beschikbare agrarische grond voor de agrarische bedrijfsvoering en daardoor strijdig met het door de raad vastgestelde beleid tot behoud van het landbouwareaal op Texel.