Toen wij met een zelf gevonden plek op het eiland op de proppen kwamen (zie het artikel van dinsdag) hadden we dan ook hoge verwachtingen over het te vinden draagvlak binnen de gemeenteraad. GL, VVD en CDA (7 zetels) vroegen in een brief aan b en w de mogelijkheid immers voor herplaatsen van onze chalets te overwegen en toestemming te vragen er een raadsbesluit van te maken.

Krokodillentranen

Groot was de teleurstelling dat er vervolgens maar twee raadsleden (van GL en PvdA) serieus wilden nadenken over een tijdelijke constructie met zo weinig mogelijk precedentwerking. Het contrast tussen het getoonde meeleven van 3 september en het uiteindelijk écht willen gaan voor een oplossing is onbegrijpelijk groot. Dat er geen reactie meer kwam van VVD en CDA, en oo...