Dat heeft de gemeentelijke bezwarencommissie geoordeeld, nadat de betreffende Texelaars bezwaar tegen de uitschrijving uit de basisregistratie hadden ingediend.

De gemeente kwam de vertrokken Texelaars eerder dit jaar op het spoor na een adresonderzoek naar de woonplaats van de betreffende personen. 

Dat leerde dat ze naar het buitenland waren vertrokken, waarna ze ambtshalve werden uitgeschreven uit Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente en werden geregistreerd in het landelijk Register Niet-Ingezetenen (RNI).