De doopsgezinde kerk is een kenmerkend bouwwerk met een rijke historie. De (schuil)kerk heette de ‘Vermaning’ en werd omstreeks 1550 gebouwd, destijds aan de buitenkant van het dorp. Toen in de vorige eeuw het ledental van de gemeente zienderogen terugliep, werd er in 1972 voor het laatst een reguliere kerkdienst gehouden. Er zijn alleen speciale diensten gehouden en het is in gebruik als muzie...