Op initiatief van het Watersnoodmuseum in Zeeland, met medewerking van De historische vereniging op Texel en Museum Waelstee werd deze informatie steen geplaatst. Bij alle 96 stroomgaten in het land uit 1953 worden deze neergezet. Het verhaal over de Watersnood wordt digitaal ontsloten via stroomgat.nl, de URL die op elk paaltje staat. Met een smartphone kunnen direct van de website van het Wat...