Een meerderheid van Texels Belang, VVD en Texel 2010 (samen acht van de vijftien zetels in de raad) stemde het voorstel weg.

VVD en Texels Belang gaven aan vast te blijven houden aan het parkeer- en verkeerscirculatieplan voor Den Burg waar de raad in februari mee instemde. In dat plan wordt gesproken over 100 parkeerplaatsen en ruimte voor grootschalige activiteiten als de kermis en het circus.

Er zit helemaal geen haast achter de ijsbaan daar parkeerplaatsen te maken