De noodzakelijke compensatie van natuurgrond is de reden dat het bestaande fietspad tussen de Muyweg en de Slufterweg verdwijnt en de huidige weg wordt aangepast in een fietsstraat. Zowel fiets- als autoverkeer moet daar straks over. Een ingreep die, onder meer vanuit de omgeving uit vrees voor de veiligheid van fietsers, tot hevige protesten heeft geleid.

Volgens Kooiman bevestigde het gesprek met de gedeputeerde dat de richtlijnen ten aanzien van Natura 2000 gebieden bijzonder strak zijn. “Daar hebben we bij het fietspad aan de Zanddijk mee te maken, maar ook tegen zullen komen bij reconstructie van andere fietspaden in het gebied van Staatsbosbeheer. Het is ook een dilemma dat elders in Noord-Holland gaat spelen.”