Ceres is de naam van poldertje dat ontstond bij de bedijking van de PH-polder begin jaren ’60. Het is vernoemd naar de nabijgelegen stolpboerderij. Prins Hendrik (De Zeevaarder), naar wie de polder vernoemd is, liet een jaar na de inpoldering twee stenen arbeiderswoningen bouwen, die allebei Ceres werden genoemd. Ceres is de Romeinse godin van de akkerbouw (zie foto onder).  Later werd op ...


Ter hoogte van Ceres liep de dijk op de scheiding van de PH-polder en het ouwe Texel landinwaarts. Een verplichting ooit opgelegd in verband met schootsveld van het achterliggende fort Redoute. Bij de dijkverhoging waarbij de dijk, als eerste op Texel, op Deltahoogte werd gebracht, werd de dijk rechtdoor getrokken. Zo ontstond het poldertje Ceres. De dijk van Ceres en later het strandje dat zic...