“Op dit moment trekt Ecomare weer rond de duizend bezoekers per dag. Dat is ook het maximale wat nu kan. Dat is weliswaar minder dan de 1.500 (september) tot 2.000 (vakantieweken) die we normaal hebben, maar het dubbele aantal wanneer we kijken naar het door ons opgestelde noodscenario. We lopen dus ook iets in op de noodbegroting en dat is een goede zaak”, vertelt Bas.

“Zaken zijn meteen opgepakt. Iedereen binnen Stichting Texels Museum was bereid een stapje extra te doen en te kijken wat hij of zij kon doen wanneer eigen taken door corona stil kwamen te liggen. Vanaf het begin is ook het contact met Bas geïntensiveerd. Via telefoon, via videobellen. Er is direct een plan gemaakt. Dit heeft er onder meer toe geleid dat er een sobere, maar realistische begroti...