Dat blijkt uit een aantal wensen en bedenkingen die het college heeft met betrekking tot de nieuwe Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord. Dat stuk is bedoeld om de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie in 2030 een stuk hoger te hebben dan nu.

Het college geeft aan meer ruimte te willen hebben dan nu beschreven staat en vindt dat energieopwekking voor iedereen moet gelden. “Niet alleen voor particulieren maar ook voor bijvoorbeeld bedrijven.”