Aardappelteeltbedrijf Texel (ATT) teelt 285 hectare aardappels, waarvan ongeveer de helft chips. De chipsfabriek hanteert een strakke planning, waar niet van kan worden afgeweken. Continuïteit in de aanvoer is, naast kwaliteit, een belangrijke reden om bedrijven zoals ATT op Texel te contracteren. Met uitzondering van extreme dagen kan in de praktijk onder alle omstandigheden worden geleverd, een paar honderd ton per dag is geen uitzondering.

Continuïteit


Foto: Gerard Timmerman

Op lichte zandgronden van Eierland en Het Noorden kun je over het algemeen lang doorwerken. Continuïteit staat of valt ook met kwaliteit van de machines. Dit is een belangrijke reden voor ATT over te gaan tot aanschaf van een nieuwe rooimachine, een Grimme Varitron 470. Een zelfrijdende machine die in één werkgang vier ruggen oogst, waarmee op een dag gemiddeld zes tot acht bunder kan worden geoogst. Uitgerust met de modernste techniek, een comfortabele cabine en voor een “aardappelvriendelijke” behandeling zodanig af te stellen dat de knollen zo min mogelijk lijden onder het rooi- en zeefproces.

Slawek

Hij werkt héél secuur en is begaan met de machine en het onderhoud

Maar dan ben je er nog niet. De belangrijkste schakel in het proces blijft de mens. In dit geval de chauffeur van de aardappelrooier. Compagnons Henk Broekman en Gerard Rikkenberg vertrouwen die taak sinds jaar en dag toe aan Slawek Kobiela. Eerst op de trekker en later op de zelfrijdende rooier en vanaf dit seizoen de Grimme Varitron 470. Slawek, afkomstig uit Polen, werkt al sinds de jaren negentig een groot deel van het jaar op Texel. Hij doet dit met veel passie en is al jaren een vaste waarde voor ATT.

“We kunnen het aardappelrooien met een gerust hart overlaten aan Slawek. Hij werkt héél secuur en is begaan met de machine en het onderhoud. Zodra hij ook maar een piepje of een kraakje hoort, dan meldt hij dat. Daarmee voorkomt hij grotere schade, niet alleen aan de machine ook - niet onbelangrijk - aan de aardappel zelf” vertelt Rikkenberg.

Momenteel, zeker na de dikke bui van vorige week, groeien de aardappels nog volop, het rooiseizoen duurt van eind augustus tot in november.

Nestje

Bijzonder moment deed zich voor tijdens het maken van de foto, waarvoor Slawek de fonkelnieuwe machine naar het land had gereden. Ter plekke bleek dat een vogel in de korte tijd dat deze in de werkplaats stond, tussen de hydrauliek een nestje had gebouwd. Van eitjes leggen was het nog niet gekomen.