Foto: Staatsbosbeheer

Samen met boswachtster Anna Sprenkeling brengen we een bezoek aan de paarden die zich doorgaans op drie plekken in het gebied begeven. De dieren staan uiteindelijk aan de kant van de Krimweg in het afgerasterde gebied dat een stuk vanaf de weg naar paal 28 ligt. De dieren zien er allerminst ongelukkig uit. Ze staan kalm te grazen en onze aanwezigheid - op afstand - lijkt ze niet te storen. Anna vertelt dat de dieren zich minder door het hele gebied verplaatsen dan voorheen en dat ze goed in de gaten worden gehouden. "De dieren worden regelmatig gecontroleerd door de beheerder en waar nodig wordt advies aan de dierenarts gevraagd", legt ze uit.


Foto: Job Schepers

Verharding in De Slufter is geen optie

Op sociale media is het een stuk rustiger geworden, maar de situatie wordt ook door liefhebbers nauwlettend in de gaten gehouden. Zo werd er druk gesproken over wel erg lange hoeven en volgens volgers gaat het om 'gehouden paarden' die bekapt moeten worden. Een andere optie zou volgens deze groep mensen verharding in De Slufter zijn. Dit is vanwege het unieke karakter van het gebied geen optie. Wel worden deze hoeven ook door Staatsbosbeheer in de gaten gehouden en ook de dierenarts heeft er, bij een bezoek dat onlangs gehouden werd, naar gekeken. Hierbij werd vastgesteld dat de ingrijpen niet nodig is en dat de dieren het uitstekend maken.

Toen er sprake was van het afvoeren van de dieren uit het gebied, waren de unieke planten en het feit dat het een waterkering betreft steekhoudende argumenten. Maar hoe zit het daar nu mee? "Kwetsbare stukken - onder meer waar bijzondere mossen en orchideeën groeien - en de waterkering zijn met raster afgezet, daar kunnen paarden niet komen, dat scheelt al enorm." Toch wordt ook waargenomen dat de dieren eigenlijk te zwaar zijn voor het gebied en wordt er onder meer onderzoek gedaan naar het effect op de broedende eidereenden in het gebied "We zijn bezig met de evaluatie begrazing (voor alle gebieden van Staatsbosbeheer op Texel red.) om tot een visie op toekomstig gebruik van begrazing als beheermaatregel te komen. Dus waar moet wel begraasd worden, waar niet en met wat voor soort grazer", vervolgt Anna.

Kwetsbare stukken - onder meer waar bijzondere mossen en orchideeën groeien - en de waterkering zijn met raster afgezet

Naast de kwetsbaarheid van het gebied werd er ook gesproken over gasten van het gebied die hinder hadden van de dieren, de paarden zouden te dichtbij komen. Mede om dit probleem op te lossen werden ook rasters langs wandelpaden geplaatst, zodat mensen tijdens de drukste maanden niet bij de dieren kunnen komen. "Er zijn geen klachten meer geweest, al moet ook gesteld worden dat er vanwege het coronavirus minder excursies zijn geweest", stelt de boswachtster publiek. "Het verzoek aan bezoekers blijft: niet voeren, niet aaien en houd afstand. Door voeren gaan de dieren opdringerig gedrag vertonen richting mensen."

Wat betreft de gele weidemier stelt Staatsbosbeheer dat er nog altijd meer nesten worden vertrapt dan verwacht, maar dat feit alleen is geen reden om de paarden uit De Slufter te verwijderen.