De impact van verwilderde en zwerfkatten op Texel is groot. Ze eten veel op de grond broedende vogels (zoals de tapuit, kievit, scholekster en grutto), die juist op de eilanden broeden omdat er geen natuurlijke grondpredatoren voorkomen. Daarnaast hebben de katten een grote impact op de populatie van de sterk bedreigde noordse woelmuis.

Een eilandbrede coalitie, bestaande uit gemeente Texel, Natuurmonumenten, Agrarische Natuur- en Landbouwvereniging De Lieuw, Nationaal Park Duinen van Texel, Staatsbosbeheer en LTO Noord afdeling Texel, heeft na het broedseizoen van 2019 een brandbrief naar de provincie gestuurd. Er moet iets gebeuren. "Een beladen onderwerp. Maar we gaan nu aan de slag met een traject dat zo’n tien jaar zal lo...