“We vinden dat er nu echt stappen moeten worden gezet: de gemeenteraad heeft voor het laatst in 2017 een raadsinformatiebrief over dit onderwerp ontvangen, maar er zijn nog nauwelijks resultaten behaald. En het doel is sindsdien zo mogelijk nog belangrijker geworden: openbare toiletten, voor iedereen toegankelijk, zien wij als een noodzakelijke basisvoorziening.

De openbare toiletten op de haven van Oudeschild hebben hun functie ruimschoots bewezen. In navolging daarvan moet nu worden doorgepakt. Op heel Texel, op de juiste locaties, moeten toiletvoorzieningen gerealiseerd worden (of moeten bestaande voorzieningen worden opengesteld).