Om een goed beeld te krijgen hebben Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Agrarische Natuur- en Landschapvereniging De Lieuw Texel begin juni gezamenlijk een telling uitgevoerd van het aantal alarmerende grutto’s met bijna vliegvlugge jongen. In opdracht van Provincie Noord-Holland is er dit jaar door Landschap Noord-Holland een inventarisatie van de broedparen van alle weidevogels op Texel geda...