<SCRIPT SRC="http://ib.adnxs.com/ttj?id=5227802&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo texelsecourant.nl

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting

  Juridisch

Zit u in de bijstand? Of zit uw onderneming in een schuldsaneringstraject? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting. Komt u niet in aanmerking voor kwijtschelding van deze belastingen, maar bent u bang het niet (op tijd) te kunnen betalen? Dan kunt u ook een verzoek indienen voor een betalingsregeling.

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (het waterschap) regelt de kwijtschelding van zowel de belastingen van de Gemeente Texel als voor het waterschap. U kunt tot 3 maanden nadat u (een deel van) de belasting heeft betaald kwijtschelding aanvragen. Als uw kwijtscheldingsverzoek wordt toegewezen, krijgt u het betaalde bedrag terug.  

Er wordt naar twee dingen gekeken bij de toetsing of u in aanmerking komt voor kwijtschelding: naar vermogen en naar betalingscapaciteit. Vermogen is bijvoorbeeld uw huis, uw auto, geld op de bank of uw caravan. Indien de kosten van bestaan (eten, drinken, huur, zorgpremie, alimentatie, etc.) hoger zijn dat uw inkomsten heeft u geen betalingscapaciteit. Indien u geen vermogen en geen betalingscapaciteit heeft wordt uw verzoek tot kwijtschelding toegekend.  

Slechts in uitzonderlijke gevallen krijgt u kwijtschelding wanneer u een eigen woning bezit. Daarvoor moet de WOZ-waarde in ieder geval minder bedragen dan de hypotheekschuld. Indien u een motorvoertuig bezit dient de waarde daarvan niet meer dan 2.269,- euro te bedragen om in aanmerking te komen voor kwijtschelding. Tenzij dit motorvoertuig 'onmisbaar' is in verband met ziekte, invaliditeit of uw beroep.  

Als ondernemer komt u in aanmerking voor kwijtschelding indien u al bent uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel, u een Bbz-uitkering ontvangt en indien er een akkoord is bereikt over een schuldsaneringstraject. Stichtingen en verenigingen zijn uitgesloten van kwijtschelding.

Denkt u dat u in aanmerking komt voor kwijtschelding van belastingen? Ga dan naar de site van het waterschap, daar kunt u inloggen met uw DigiD: www.hhnk.nl.

Voor vragen over kwijtschelding van gemeentelijke belastingen of waterschapsbelasting en andere rechtsvragen kunt u zich wenden tot onze website www.rechtswinkelnoordhollandnoord.nl, 'Spreekuur Texel'.

Een bijdrage van Thom Rijs

Rechtswinkel Texel
Stuur jouw foto
Tip de redactie
Meld een correctie
reageer als eerste

Wat vindt u?

Maarten van Rossem zegt: "De grootste vijand van het eiland zijn de Texelaars zelf." Mee eens of niet?Reageren!
<SCRIPT SRC="http://ib.adnxs.com/ttj?id=5227808&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="http://ib.adnxs.com/ttj?id=5227792&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="http://ib.adnxs.com/ttj?id=5227804&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="http://ib.adnxs.com/ttj?id=5227810&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=texelsecourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=179" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>